Spread the love

Verdiskapning fra bedre internkontroll, og reduserte administrative kostnader

01

Tidsbesparelse

Ingen manuelle og tidkrevende arbeidsprosesser

Automatisk genererte rapporter

Sømløs dataflyt fra ulike driftssystem

02

Alltid oppdaterte sky-baserte rapporter

Online samarbeid og deling via Microsoft Teams

Dashbord som gir øyeblikkelig oversikt over virksomheten

03

Automatisere komplekse modeller

Automatisk genererte rapporter basert på data fra ulike IT-systemer

Programmeringskunnskap er ikke nødvendig

04

Ukomplisert å ta i bruk

Standardisert løsningsoppsett basert på industrierfaring

Minimalt med internt tidsbruk under implementering

Veiledning og kurs

05

Forbedrer internkontroll

Forenkler resultatgjennomganger og ad hoc analyser

Helhetlig tilnærming

Informasjonsdeling

Forbedrer intern kommunikasjon horisontalt og vertikalt

Xenia tilbyr et brukervennlig og intuitivt business analytics rammeverk

Enkelt å komme i gang! Xenia bistår i hele prosessen gjennom integrasjon, opplæring og bruk

INTEGRASJON

OPPLÆRING

Bransjeutfordringer

Komplekse IT-strukturer som medfører krevende datafangst med manuelle operasjoner og økt risiko for feil

Dårlig samhandling i organisasjonen og mangelfull ansvarliggjøring

Utelukkende resultat- og inntektsfokus hvor likviditetseffekter ikke vurderes

Kostbart å ha intern kompetanse på Business Intelligence verktøy

Økonomiavdelingen trenger bedre verktøy for å dele innsikt med andre avdelinger

Verdiskapning fra bedre internkontroll og reduserte administrative kostnader Consolidation Group reporting becomes less complicated with automatic elimination of group-internal postings and internal transactions and currency adjustments. This module contributes to efficient reporting as well as increased internal control and can be tailor fit on request Reconciliation of balance accounts Simplify your reconciliation routines with the Xenia Reconciliation Module. This module contributes to increased efficiency for monthly reconciliation and improved internal control. Cash flow forecasts Automated conversion of actual and budgeted income statements to cash flow expectations in the short and long term. This module allows you to identify possible shortcomings in the cash balance in advance, both short term (13 weeks) and medium term (12 months). Xenia's solutions improve information sharing within your organization, between operations and finance, and line managers and senior management. Standardized reports and tools that offer relevant, reliable, and intuitive insight with frequently updated data. The flow of information runs horizontally and vertically and is obtained from various legacy systems without unnecessary administrative burden. This frees up time for analytical activity and allows for better communication and involvement within the organization. The base module uses data solely from your ERP system. For groups, relevant information can be viewed not only on a per company level, but also on a consolidated group level. Financial value drivers for the sector are automatically generated. Through actual and historical data, the organization can follow up the development of financial results. The user can opt for high level reports and visualizations, or rather for detailed drilldowns to posting text level.

Artikler og nyheter